Velkommen til  Ricove, en spesialist innenfor fagene HMS og kvalitet.
Ricove leverer høyt kvalifisert, erfaren og entusiastisk HMS- og kvalitet konsulenter til små og mellomstore bedrifter, bygg- og anlegg, olje- og gassindustrien, maritim- og landbasert industri samt øvrig privat og offentlig virksomhet.
Vårt spesialfelt er bistå med å få på plass et rammeverk i virksomheter og prosjekter, tilpasset behov. Gjennom forenkling og samarbeid skaper vi merverdi for kunder og samarbeidspartnere.

Tjenester

HMS

HMS handler om begrepene helse, miljø og sikkerhet. Alle virksomheter i Norge har en plikt om å fremme et godt arbeidsmiljø for sine ansatte, forebygge helseskader og verne om det ytre miljøet.

Tjenester

Kvalitet

Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. Kvalitetsledelse beskriver kvalitet for å ha minst to dimensjoner. Det er produktkvalitet og kvalitet i organisasjon.

Tjenester

Internkontroll

Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.


Nyhetsartikler

Tjenester

Sentral godkjenning

Om du som bedriftsleder ønsker å gi ditt foretak et kvalitetsstempel, kan Ricove bistå deg i denne prosessen. Med sentral godkjenning viser du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene dere utfører i byggenæringen.

Tjenester

HMS kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.

Tjenester

SHA for byggherre

Ricove kan tilby SHA-rådgiver/koordinator knyttet til bygge- og anleggsbransjen, både i prosjekterende og utførende fase som er i samsvar med byggherreforskriften.

Metoder

Granskning

Ricove utfører granskninger etter MTO-metodikken i en analyse for å avdekke menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold i en årsaks-rekkefølge med et mål om å hindre at lignende hendelser oppstår for fremtiden.

Kurs Info

40 timers kurs for VO og AMU

Ricove vil bistå deg som arbeidsgiver til å imøtekomme kravene som sier at verneombudet og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, må få en opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Om oss

Samarbeidspartnere

Som en kommersiell aktør innenfor HMS og kvalitet, vil det være avgjørende for Ricove å knytte til seg forskjellige samarbeidspartnere. Formålet vil være å komplementere våre tjenester på en optimal måte. Dette vil skape en merverdi for våre kunder, som får mulighet til å velge løsninger tilpasset sine behov.

Konsulenter
Kent Inge Haugerud

Kent Inge Haugerud


Organisasjonsnummer: 917 001 847 MVA   
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Navn/foretaksnavn: RICOVE AS       
Forretningsadresse: Nordbyveien 122
1400 SKI 
Telefon: 908 39468
E.mail: kih@ricove.no