Compliance

Compliance


Ricove bruker Compliance som et verktøy når en bedrift skal revideres etter forskjellige kravdokumenter. Ved en gjennomføring av en compliance vil en få en systematisk, sikker og korrekt måling opp mot dette kravdokumentet.Skrevet av: Kent Inge Haugerud 14.09.2016
Compliance er et verktøy som kan brukes for å kartlegge bedriftens status blant annet opp mot forskjellige krav. En Compliance-måling er en systematisk undersøkelse, for å kontrollere om bedriftens virksomhet og dokumentasjon samsvarer med spesifiserte krav. Målingen utføres ofte som stikkprøvekontroll, revisjon, intervjuer eller dokumentgjennomgang av bedriftens dokumenter. Eventuelle punkter fra Compliance som viser lite samsvar med kravreferansene, kan bli videre fulgt opp med en revisjon. Dette gjøres for å verifisere om "kart og terreng " stemmer.
 
Compliance kan måles mot blant annet myndighetskrav, standarder og interne krav.
 
 

Antall blogger: [ 0 ] stk.
Du må registere en konto, og logge på for å kommentere
Konsulenter
Kent Inge Haugerud

Kent Inge Haugerud


Organisasjonsnummer: 917 001 847 MVA   
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Navn/foretaksnavn: RICOVE AS       
Forretningsadresse: Nordbyveien 122
1400 SKI 
Telefon: 908 39468
E.mail: kih@ricove.no