Revisjon

Revisjon


Ricove utfører interne system- og prosessreivsjoner for kunder opp mot blant annet ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.Skrevet av: Kent Inge Haugerud 15.08.2017
En revisjon er en metode for å se at de krav som stilles til bedriften blir overholdt. Revisjonen følges opp med en kartlegging av bedrift gjennom styrende dokumenter, intervjuer og verifikasjoner.

En revisjon er en kontroll av bedriften opp mot aktuelle myndighetskrav, standarder og interne krav.
 
En revisjon kan utføres som:
  1. Systemrevisjon der en tar en helhetlig vurdering av alle elementene i et styringssystem(for eksempel. et kvalitetsstyringssystem). Et styringssystem er bedriftens rammeverk som beskriver strategi, mål, handlingsplan, metoder, og relevante krav.
  2. Prosessrevisjon der en undersøker bestemte prosesser i et styringssystem(for  eksempel et kvalitetsstyringssystem) eller en bedrift.
  3. Produktrevisjon der en undersøker et produkt på overenstemmelse med spesifiserte kvalitetskjennetegn.
 

Antall blogger: [ 0 ] stk.
Du må registere en konto, og logge på for å kommentere
Konsulenter
Kent Inge Haugerud

Kent Inge Haugerud


Organisasjonsnummer: 917 001 847 MVA   
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Navn/foretaksnavn: RICOVE AS       
Forretningsadresse: Nordbyveien 122
1400 SKI 
Telefon: 908 39468
E.mail: kih@ricove.no