HMS nettkurs for verneombud

HMS nettkurs for verneombud


Konkurransedyktige priser på våre HMS-nettkurs for verneombud, som er tilpasset opplæringskravene til din bedrift. Etter endt kurs vil verneombudet ha den nødvendige forkunnskapen til å utøve vervet sitt på en forsvarlig måte.Skrevet av: Kent Inge Haugerud 14.09.2016
Alle virksomheter uansett størrelse plikter å ha et verneombud i organisasjonen. Men har virksomheten mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Verneombudet er arbeidstakernes representant i alle arbeidsmiljøspørsmål.
 
Referanser: Arbeidsmiljøloven §6-5 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18 og 3-19. 
 
Ricove kan sammen med Direktekompetanse tilby virksomheter nettkurs der partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Formålet med opplæring er at verneombudet får den nødvendige basiskunnskap om HMS for å utøve vervet sitt på en god måte, både for eier og de ansatte. 
 
 

Antall blogger: [ 0 ] stk.
Du må registere en konto, og logge på for å kommentere
Konsulenter
Kent Inge Haugerud

Kent Inge Haugerud


Organisasjonsnummer: 917 001 847 MVA   
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Navn/foretaksnavn: RICOVE AS       
Forretningsadresse: Nordbyveien 122
1400 SKI 
Telefon: 908 39468
E.mail: kih@ricove.no