SHA for byggherre

SHA for byggherre


Ricove kan tilby SHA-rådgiver/koordinator knyttet til bygge- og anleggsbransjen, både i prosjekterende og utførende fase som er i samsvar med byggherreforskriften.Skrevet av: Kent Inge Haugerud 23.07.2018
På bygge- og anleggsplasser må virksomhetene utfylle sitt eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). SHA-planen er unik for hvert enkelt bygge- og anlegg-prosjekt og skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid på prosjektet.
 
Byggherre skal peke ut en koordinator for hele prosjektet eller en koordinator for prosjekteringsfasen og en for utførelsesfasen.  Koordinatorens rolle blir å følge opp arbeidsmiljøplanen(SHA-planen) og koordinere denne i samarbeid med byggherre. 
 
Koordinatorens ansvarsområde blir å følge opp og dokumentere blant annet:
 
 • Avtaler med underleverandører som beskriver omfang 
 • Innhenter HMS erklæringer fra underleverandører
 • Opprette et samordningsskjema
 • Innhenter dokumenterte risikoanalyser for planlagte aktiviteter og eventuelt utarbeider nye
 • Etablere en prosjekt organisasjonsplan
 • Følge opp bemanningslister
 • Følge opp HMS-kort og eventuelt bestille nye
 • Sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet
 • Følge opp fremdriftsplan sammen med prosjektleder
 • Gjennomføre HMS runder og vernerunder 
 • Følge opp rapportering av RUH og avvik
 • Bistå med dokumentering av utførende arbeider 
 
 

Antall blogger: [ 0 ] stk.
Du må registere en konto, og logge på for å kommentere
Konsulenter
Kent Inge Haugerud

Kent Inge Haugerud


Organisasjonsnummer: 917 001 847 MVA   
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Navn/foretaksnavn: RICOVE AS       
Forretningsadresse: Nordbyveien 122
1400 SKI 
Telefon: 908 39468
E.mail: kih@ricove.no