40 timers kurs for VO og AMU

40 timers kurs for VO og AMU

Tema / Kurs Info

Ricove vil bistå deg som arbeidsgiver til å imøtekomme kravene som sier at verneombudet og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, må få en opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Alle virksomheter uansett størrelse plikter å ha et verneombud i organisasjonen. Men har virksomheten mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Verneombudet er arbeidstakernes representant i alle arbeidsmiljøspørsmål.
 
Når en virksomhet jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal det også opprettes et arbeidsmiljøutvalg. AMU-utvalget skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig gjennom gode arbeidsmiljøplaner og vernerunder, samt følge utviklingen nøye spørsmål som angår helse-, miljø- og sikkerhet. 
 
Derfor vil det være meget viktig at både verneombud og AMU medlemmer har en nødvendig basiskunnskap om HMS for å utøve vervet sitt på en god måte, både for eier og de ansatte.
 
Arbeidsmiljøsenteret har utarbeidet et kurs som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud(VO) og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), og gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid( HMS), innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer. 
 
Kursene avholdes i Oslo, Lillestrøm, Bergen og Stavanger, med en varighet på 5 dager.
 
For informasjon om kurssted og påmelding, ta kontakt på telefon +47 908 39468 eller epost: kih@ricove.no  
 
Referanser: Arbeidsmiljøloven §6-5 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18 og 3-19. 


Del denne siden med alle