HMS kort

HMS kort

Tema / Tjenester

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.

Ved å inngå et samarbeid kan Ricove bistå deg som bedriftsleder ved bestilling av HMS kort ved behov. Dette gjøres i en enkel tre-trinns prosess.
 
   1.   Ricove sender deg en fullmakt som må fylles ut.
   2.   Ricove sender deg en enkel sjekkliste der opplysninger om ansatt skal fylles inn.
   3.   Ricove tar seg av søknadsprosessen og HMS kort blir sendt til arbeidsgiver.  
 
Ved å bruke Ricove vil du som arbeidsgiver øke din kvalitet i organisasjonen, der gode prosesser er med på å øke merverdi både for din bedrift og dine kunder.
 
 
 


Del denne siden med alle