VELKOMMEN TIL RICOVE

SPESIALIST INNENFOR HMS 

RICOVE

RICOVE leverer høyt kvalifisert, erfaren og entusiastisk HMS- og kvalitet konsulenter til små og mellomstore bedrifter, bygg- og anlegg, olje- og gassindustrien, maritim- og landbasert industri samt øvrig privat og offentlig virksomhet.

Vårt spesialfelt er bistå med å få på plass et rammeverk i virksomheter og prosjekter, tilpasset behov. Gjennom forenkling og samarbeid skaper vi merverdi for kunder og samarbeidspartnere. 

Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.

SAMMEN SKAPER VI MERVERDI

Sentral godkjenning

Om du som bedriftsleder ønsker å gi ditt foretak et kvalitetsstempel, kan Ricove bistå deg i denne prosessen. Med sentral godkjenning viser du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene dere utfører.

HMS kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.

SHA for byggherre

Ricove kan tilby SHA-rådgiver/koordinator knyttet til bygge- og anleggsbransjen, både i prosjekterende og utførende fase som er i samsvar med byggherreforskriften. Byggherre skal peke ut en koordinator for hele prosjektet.

Ricove utfører granskninger etter MTO-metodikken i en analyse for å avdekke menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold

Samarbeidspartnere

Som en kommersiell aktør innenfor HMS og kvalitet, vil det være avgjørende for Ricove å knytte til seg forskjellige samarbeidspartnere. Formålet vil være å komplementere våre tjenester på en optimal måte. Dette vil skape en merverdi for våre kunder, som får mulighet til å velge løsninger tilpasset sine behov.

I Ricove har vi fire kjerneverdier vi skal jobbe etter. Det starter med en høy integritet og en løsningsorientert tilnærming til våre kunders problemstillinger.

Ricove utfører interne system- og prosessreivsjoner for kunder opp mot blant annet ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

Ricove ble startet i 2016, med tjenester spesialisert innenfor HMS og Kvalitet. Eier Kent Inge Haugerud har en bachelor som sikkerhetsingeniør med hovedfelt HMS og Kvalitet.