iStock_000007168513Large.jpg
istock_000023462182_medium.jpg
pexels-monstera-6373876.jpg
pexels-tim-douglas-6205775.jpg
Velkommen til  Ricove, en spesialist innenfor fagene HMS og kvalitet
Ricove leverer høyt kvalifisert, erfaren og entusiastisk HMS- og kvalitet konsulenter til små og mellomstore bedrifter, bygg- og anlegg, olje- og gassindustrien, maritim- og landbasert industri samt øvrig privat og offentlig virksomhet.
Vårt spesialfelt er bistå med å få på plass et rammeverk i virksomheter og prosjekter, tilpasset behov. Gjennom forenkling og samarbeid skaper vi merverdi for kunder og samarbeidspartnere.

Sentral godkjenning
Tjenester

Sentral godkjenning

Om du som bedriftsleder ønsker å gi ditt foretak et kvalitetsstempel, kan Ricove bistå deg i denne prosessen. Med sentral godkjenning viser du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene dere utfører i byggenæringen.
Les mer
HMS kort
Tjenester

HMS kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.
Les mer
SHA for byggherre
Tjenester

SHA for byggherre

Ricove kan tilby SHA-rådgiver/koordinator knyttet til bygge- og anleggsbransjen, både i prosjekterende og utførende fase som er i samsvar med byggherreforskriften.
Les mer
Granskning
Metoder

Granskning

Ricove utfører granskninger etter MTO-metodikken i en analyse for å avdekke menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold i en årsaks-rekkefølge med et mål om å hindre at lignende hendelser oppstår for fremtiden.
Les mer
40 timers kurs for VO og AMU
Kurs Info

40 timers kurs for VO og AMU

Ricove vil bistå deg som arbeidsgiver til å imøtekomme kravene som sier at verneombudet og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, må få en opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.
Les mer
Samarbeidspartnere
Om oss

Samarbeidspartnere

Som en kommersiell aktør innenfor HMS og kvalitet, vil det være avgjørende for Ricove å knytte til seg forskjellige samarbeidspartnere. Formålet vil være å komplementere våre tjenester på en optimal måte. Dette vil skape en merverdi for våre kunder, som får mulighet til å velge løsninger tilpasset sine behov.
Les mer
HMS nettkurs for verneombud
Kurs Info

HMS nettkurs for verneombud

Konkurransedyktige priser på våre HMS-nettkurs for verneombud, som er tilpasset opplæringskravene til din bedrift. Etter endt kurs vil verneombudet ha den nødvendige forkunnskapen til å utøve vervet sitt på en forsvarlig måte.
Les mer
HMS nettkurs for leder
Kurs Info

HMS nettkurs for leder

Konkurransedyktige priser på våre HMS-nettkurs for leder, som er tilpasset opplæringskravene til din bedrift. Etter endt kurs vil leder ha den nødvendige forkunnskapen til å utøve rollen sin på en trygg og god måte.
Les mer
Revisjon
Metoder

Revisjon

Ricove utfører interne system- og prosessreivsjoner for kunder opp mot blant annet ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.
Les mer
Compliance
Metoder

Compliance

Ricove bruker Compliance som et verktøy når en bedrift skal revideres etter forskjellige kravdokumenter. Ved en gjennomføring av en compliance vil en få en systematisk, sikker og korrekt måling opp mot dette kravdokumentet.
Les mer
Risikoanalyser
Metoder

Risikoanalyser

Ricove utfører risikoanalyser etter de kvalitative og standardiserte metodene. Det vil være en beskrivelse og tallfesting av risiko presentert i analyser, som danner grunnlaget for hvilke aksjoner og tiltak som bør implementeres og etterleves.
Les mer
Verdier
Verdier

Verdier

I Ricove har vi fire kjerneverdier vi skal jobbe etter. Det starter med en høy integritet og en løsningsorientert tilnærming til våre kunders problemstillinger. Alle løsninger skal bygges på kunnskapsbaserte erfaringer, med aksepterte aksjoner og forankrede mål som fremmer en sunn og god organisasjonskultur.
Les mer
Om oss
Om oss

Om oss

Ricove ble startet i 2016, med tjenester spesialisert innenfor HMS og Kvalitet. Eier Kent Inge Haugerud har en bachelor som sikkerhetsingeniør med hovedfelt HMS og Kvalitet. Haugerud har jobbet flere år innenfor både olje/gass og bygg/anlegg med lederansvar, og har både en administrativ og operativ bakgrunn.
Les mer
Internkontroll
Tjenester

Internkontroll

Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav.
Les mer
Kvalitet
Tjenester

Kvalitet

Kvalitet er i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav. Kvalitetsledelse beskriver kvalitet for å ha minst to dimensjoner. Det er produktkvalitet og kvalitet i organisasjon.
Les mer
HMS
Tjenester

HMS

HMS handler om begrepene helse, miljø og sikkerhet. Alle virksomheter i Norge har en plikt om å fremme et godt arbeidsmiljø for sine ansatte, forebygge helseskader og verne om det ytre miljøet.
Les mer

Leder kvalifisering. HMS- og kvalitet konsulenter til små og mellomstore bedrifter, bygg- og anlegg, olje- og gassindustrien