HMS kort

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.


Ved å inngå et samarbeid kan Ricove bistå deg som bedriftsleder ved bestilling av HMS kort ved behov. Dette gjøres i en enkel tre-trinns prosess. 

  1. Delegering av tilgang
  2. Portrettbilde og bilde av ID
  3. Ricove tar seg av søknadsprosessen og HMS kort blir sendt til arbeidsgiver

Ved å bruke Ricove vil du som arbeidsgiver øke din kvalitet i organisasjonen, der gode prosesser er med på å øke merverdi både for din bedrift og dine kunder.