Om oss

Ricove ble startet i 2016, med tjenester spesialisert innenfor HMS og Kvalitet. Navnet RiCoVe kommer fra de tre metodene: risikoanalyse, complicance og verifikasjon/revisjon. Dette er tre grunnleggende metoder i en kontinuerlig prosess også kjent som PDCA (plan, do, check, act). Ved god tilnærming til disse metodene vil du som bedriftsleder lettere oppnå både mål og strategi.  

RICOVE HAR GODKJENNING I ACHILLES  

Achilles godkjent

Ricove kan glede våre nåværende og fremtidige kunder med en godkjenning i Achilles. Achilles er en leverandørdatabase for blant annet offentlige anskaffelser, for å redusere risiko i forbindelse med innkjøp. Ricove vil med denne godkjenningen vise seriøsitet og de riktige kvalifikasjonene for alle sine kunder.


Skiltløsninger og HMS informasjon på bygg-plass

Ricove kan meddele sine kunder at det er inngått et formelt samarbeid med både Wibe Skilt og Profil AS og HMS tavlen.no. Dette er viktige aktører innenfor blant annet bygg og anlegg, der gode skiltløsninger og HMS informasjon på bygg-plasser har høy kvalitet. Ved å inngå dette samarbeidet utvikler og komplementer Ricove sine tjenester ytterligere.


Ricove sin samarbeidspartner innenfor bedriftshelsetjenester

Ricove kan presentere at det er inngått et formelt samarbeid med BHT Gruppen SA, som er en privat, medlemseid og non-profitbasert bedriftshelsetjeneste. BHT Gruppen SA skreddersyr bedriftshelsetjenester til virksomhetens behov og utarbeider årlig en plan for bistand (aktivitetsplan), som skal bidra til at kundens egen HMS-målsetning nås. Tjenestene leveres av spesialister innen forbyggende bedriftshelsearbeid, og jobber tverrfaglig og helhetlig innenfor alle HMS-områder.


HMS nettkurs tilpasset din bedrift

Ricove kan glede våre kunder med å kunne tilby HMS-nettkurs for både ledere og verneombud, i samarbeid med Direktekompetanse AS. Direktekompetanse er et selskap med årelang erfaring i skreddersydde e-læringsbaserte kurs, relatert til helse-, miljø- og sikkerhet. Direktekompetanse har utdannet ledere og verneombud i både offentlig og privat sektor, som blant annet Tide, Bravida, Bergen byfornyelse, Sjøforsvaret og Apotekerforeningen.


Web-basert HMS system

Ricove kan stolt presentere at det er inngått et samarbeid med Kuba Norge AS. Kuba Norge AS tilbyr Kuba IK som er et web-basert internkontrollsystem. Systemet er sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden. Kuba IK er et verktøy som er nyttig i arbeid innen bl.a.: HMS, HR, Kvalitet og prosjektstyring. Oppfølging for interne rutiner m.m. og fungerer som et «forbedringssystem». Dette er også tilpasset nettbrett og smarttelefoner for å få en optimal medvirkning blant de ansatte.

MØT VÅRT TEAM

Kent Inge Haugerud 

HMS rådgiver

Eier Kent Inge Haugerud har en bachelor som sikkerhetsingeniør med hovedfelt HMS og Kvalitet. Haugerud har jobbet flere år innenfor både olje/gass og bygg/anlegg med lederansvar, og har både en administrativ og operativ bakgrunn.

Marianne Vika Andersen  

HMS rådgiver

Marianne Vika Andersen har en bachelor som kjemi- og biotekingeniør. Marianne har arbeidet flere år innfor offentlig og privat sektor, der de siste årene har vært innenfor farmasi bransjen.