Verdier

I Ricove har vi fire kjerneverdier vi skal jobbe etter. Det starter med en høy integritet og en løsningsorientert tilnærming til våre kunders problemstillinger. Alle løsninger skal bygges på kunnskapsbaserte erfaringer, med aksepterte aksjoner og forankrede mål som fremmer en sunn og god organisasjonskultur.


Integritet

Løsningsorientert

Kunnskapsbasert

Akseptert