Samarbeidspartnere

Som en kommersiell aktør innenfor HMS og kvalitet, vil det være avgjørende for Ricove å knytte til seg forskjellige samarbeidspartnere. Formålet vil være å komplementere våre tjenester på en optimal måte. Dette vil skape en merverdi for våre kunder, som får mulighet til å velge løsninger tilpasset sine behov.

Kuba Norge som er et web-basert internkontrollsystem. Systemet er sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system som kan skaleres opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos kunden.

Kuba IK er et verktøy som er nyttig i arbeid innen bl.a.: HMS, HR, Kvalitet og prosjektstyring. Oppfølging for interne rutiner m.m. og fungerer som et «forbedringssystem».

Direktekompetanse AS er et selskap med årelang erfaring i skreddersydde e-læringsbasert kurs og nettkurs, først og fremst relatert til helse-, miljø- og sikkerhet.

Direktekompetanse har utdannet ledere og verneombud i både offentlig og privat sektor, som blant annet Tide, Bravida, Bergen byfornyelse, Sjøforsvaret og Apotekerforeningen.

BHT-gruppen SA er en privat, medlemseid og non-profitbasert bedriftshelsetjeneste, og var en av de første bedriftshelse-tjenestene som ble godkjent i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet, som trådte i kraft i 2010. 

Oslo HMS-senter SA skreddersyr bedriftshelsetjenester til virksomhetens behov og utarbeider årlig en plan for bistand (aktivitetsplan), som skal bidra til at kundens egen HMS-målsetning nås. 

Tjenestene leveres av spesialister innen forbyggende bedriftshelsearbeid, og jobber tverrfaglig og helhetlig innenfor alle HMS-områder.

Wibe Skilt og Profil AS har levert skiltløsninger til det norske markedet siden 1982. Wibe Skilt og Profil er en totalleverandør av alle typer skilter for alle bransjer, med sterk fokus spesielt mot produkter for bygg og entreprenør næringen med skreddersøm og profilering av nye prosjekter.

HMS Tavle.no ble lansert 2011 som et landsdekkende verktøy for å forenkle og utvikle HMS tavler. HMS tavle.no har siden den gang levert over 7.000 tavler til små og store aktører med et sterkt fokus på HMS.