Kursinformasjon

Vi tilbyr HMS-nettkurs for leder og verneombud, 40 timers kurs for VO og AMU.

40 timers kurs for VO og AMU

Ricove vil bistå deg som arbeidsgiver til å imøtekomme kravene som sier at verneombudet og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, må få en opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

  • 40 timer    
  • 5 dager
  • Oslo - Lillestrøm - Bergen - Stavanger 

HMS nettkurs for verneombud

Konkurransedyktige priser på våre HMS-nettkurs for verneombud, som er tilpasset opplæringskravene til din bedrift. Etter endt kurs vil verneombudet ha den nødvendige forkunnskapen til å utøve rollen sin på en trygg og forsvarlig måte.

  • 40 timer
  • Norsk og engelsk
  • Nettkurs

HMS nettkurs for ledere

Konkurransedyktige priser på våre HMS-nettkurs for ledere, som er tilpasset opplæringskravene til din bedrift. Etter endt kurs vil leder ha den nødvendige forkunnskapen til å utøve vervet sitt på en god måte.

  • 40 timer
  • Norsk og engelsk
  • Nettkurs