HMS nettkurs for verneombud

Konkurransedyktige priser på våre HMS-nettkurs for verneombud, som er tilpasset opplæringskravene til din bedrift. Etter endt kurs vil verneombudet ha den nødvendige forkunnskapen til å utøve vervet sitt på en forsvarlig måte.


Alle virksomheter uansett størrelse plikter å ha et verneombud i organisasjonen. Men har virksomheten mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Verneombudet er arbeidstakernes representant i alle arbeidsmiljøspørsmål. 

Ricove kan sammen med Direktekompetanse tilby virksomheter nettkurs der partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Formålet med opplæring er at verneombudet får den nødvendige basiskunnskap om HMS for å utøve vervet sitt på en god måte, både for eier og de ansatte. 

Referanser: Arbeidsmiljøloven §6-5 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18 og 3-19.


STED

Nettkurs

PROGRAM

Verneombud

TIMER

Opp til deg

DAGER

Opp til deg

ÅR

2022