40 timers kurs for VO og AMU

Alle virksomheter uansett størrelse plikter å ha et verneombud i organisasjonen. Men har virksomheten mindre enn 10 ansatte kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Verneombudet er arbeidstakernes representant i alle arbeidsmiljøspørsmål.


Når en virksomhet jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal det også opprettes et arbeidsmiljøutvalg. AMU-utvalget skal sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig gjennom gode arbeidsmiljøplaner og vernerunder, samt følge utviklingen nøye spørsmål som angår helse-, miljø- og sikkerhet. Derfor vil det være meget viktig at både verneombud og AMU medlemmer har en nødvendig basiskunnskap om HMS for å utøve vervet sitt på en god måte, både for eier og de ansatte. 

Arbeidsmiljøsenteret har utarbeidet et kurs som oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud (VO) og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), og gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. 

Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor i arbeidet med sykefravær. Kurset krever aktiv deltakelse, og legger opp til diskusjon og bruk av deltakernes egne erfaringer. Kursene avholdes i Oslo, Lillestrøm, Bergen og Stavanger, med en varighet på 5 dager. 

Referanser: Arbeidsmiljøloven §6-5 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18 og 3-19.


STED

Ulike steder

KURS

VO og AMU

TIMER

40

DAGER

5

ÅR

2022

Mer informasjon om kurset?

Vil du melde deg på et kurs eller ønsker info om kursstedet, send inn skjema eller ring oss på tlf. nr: 908 39 468