Sentral godkjenning

Om du som bedriftsleder ønsker å gi ditt foretak et kvalitetsstempel, kan Ricove bistå deg i denne prosessen. Med sentral godkjenning viser du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene dere utfører i byggenæringen.


Ricove kan bistå din bedrift som søker til sentral godkjenning, når det er besluttet at din bedrift vil heve sine interne krav tilpasset seriøsitetsvilkårene. Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften(SAK10) kap. 9-11. I 2016 ble det innført krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. 

Et foretak som har blitt sentralt godkjent har følgende krav på plass:

  • Riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker (tiltaksklasse 1 - 3)
  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • Har betalt skatter og avgifter
Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning. Ved å velge Ricove som en samarbeidspartner i denne prosessen vil du som bedriftsleder bli godt ivaretatt av gode prosesser i en søkeprosess.