Compliance

Ricove bruker Compliance som et verktøy når en bedrift skal revideres etter forskjellige kravdokumenter. Ved en gjennomføring av en compliance vil en få en systematisk, sikker og korrekt måling opp mot dette kravdokumentet.


Compliance er et verktøy som kan brukes for å kartlegge bedriftens status blant annet opp mot forskjellige krav. En Compliance-måling er en systematisk undersøkelse, for å kontrollere om bedriftens virksomhet og dokumentasjon samsvarer med spesifiserte krav. Målingen utføres ofte som stikkprøvekontroll, revisjon, intervjuer eller dokumentgjennomgang av bedriftens dokumenter. Eventuelle punkter fra Compliance som viser lite samsvar med kravreferansene, kan bli videre fulgt opp med en revisjon. Dette gjøres for å verifisere om "kart og terreng" stemmer. 


Compliance kan måles mot blant annet myndighetskrav, standarder og interne krav.