NETTKURS

Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger arbeidsgiver (bedriftens øverste leder) å gjennomgå, og kunne dokumentere, gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhet (§3-5): 

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

HMS KURS FOR LEDERE
HMS KURS FOR LEDERE
HMS KURS FOR VERNEOMBUD
HMS KURS FOR VERNEOMBUD

ÅR

ÅR

2022

ÅR

2022

PROGRAM

Urban

SKALA

3576 kvm